×
Меню

Заповнення блоку "Інформація про заявника"

 
Заповнення блоку "Інформація про заявника"
Рис.2- Інформація про заявника
 
Рис.3 - Повідомлення про помилку
1

Поля для вводу П.І.Б.

1. Поля для вводу П.І.Б.
У випадку входу до Системи за допомогою електронної пошти, поля ПІБ заповнюються користувачем вручну. Поля "Прізвище" та "Ім'я" є обов'язковими для заповнення.
У разі входу до Системи за допомогою ЕЦП чи BankID, дані поля заповнюються автоматично без можливості їх зміни (рис.4).
Рис.4 - Автоматичне заповення полів ПІБ
2

Поле для введення дати народження

2. Поле для введення дати народження
Дата народження обирається з календаря, що надає Система. Поле є обов'язковим для заповнення.
3

Поле для введення серії та

номера паспорта

3. Поле для введення серії та 
номера паспорта
У даному полі необхідно зазначити серію та номер паспорта (без пробілу) або 13-ти значний номер ID карти (8 цифр «-» та 5 цифр).
4

Поле для введення

дати видання паспорту

4. Поле для введення 
дати видання паспорту
Дата видання паспорту обирається з календаря, що надає Система. Поле є обов'язковим для заповнення.
5

Поле для введення органу,

що видав паспорт

5. Поле для введення органу, 
що видав паспорт
Назву ограну слід заповнювати українською мовою. Дозволено використання лише українських букв, цифр та спеціальних символів. Поле обов'язкове для заповнення.
6

Поле для вводу

ідентифікаційного коду

6. Поле для вводу 
ідентифікаційного коду
У разі входу до Системи за допомогою ЕЦП чи BankID, дане поле заповнюються автоматично без можливості  внесення змін (рис.5).
Рис.5 - Автоматичне заповнення поля "Ідентифікаційний код"
 
У випадку входу до Системи за допомогою електронної пошти, поле "Ідентифікаційний код" заповнюються користувачем вручну. Поле є обов'язковим для заповнення.
Якщо Заявник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України, то він зобов’язаний ввести в це поле серію та номер свого паспорта громадянина України (рис. 6).
6. Поле для вводу 
ідентифікаційного коду
Рис.6 - Формат введення серії та номера паспорта
7

Поле введення номера телефона

7. Поле введення номера телефона
В це поле необхідно ввести номер телефону у форматі «+38ХХХХХХХХХХ». Поле є обов'язковим для заповнення.